Tilskot til inkludering av barn og unge

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking.

Her er årets utlysing. Bufdir anbefaler alle som vil søke om å lese utlysinga og rettleiaren nøye. Ein søker gjennom Bufdirs søknadsportal.

 

Søknadsfrist: 17. desember 2021.

 

Kontaktperson for tilskotsordninga i Bremanger kommune er dagleg leiar i Bremanger Frivilligsentral Bodil S. Edvardsen, mobil 95 98 93 19.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset