Til overnattings- og servicebedrifter

Covid-19, smittevernreglane. 

Informasjon til overnattingsstadar og andre servicebedrifter i Bremanger kommune

Vanskegrada i arbeidet mot smitte av korona er høg, og det er viktig at vi lukkast for at vi skal kunne halde samfunnet ope framover. Det er i alle si interesse at vi lukkast, og det er avgjerande at de held smittevernreglane som gjeld til ei kvar tid.

 

Vi oppmodar dykk om å informere dykkar kundar, tilsette og gjestar om gjeldande smittevernreglar. De må også sjå til at alle følgjer reglane.

 

På denne sida: www.helsedirektoratet.no finn de plakatar og brosjyrer de bør nytte i arbeidet. 
Materiellet er også omsett til ulike språk og vert oppdatert jamnleg. Hald dykk godt oppdatert!

 

I tillegg til Helsedirektoratet si side er desse sidene også svært viktige:
www.fhi.no og www.helsenorge.no

 


Lukke til i det viktige arbeidet med å hindre spreiing av smitte og god sommar!
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset