Temadag - Det er best å tenke på alderdomen på avstand

«Det er best å tenke på alderdomen på avstand»

Bremanger kommune vil gjerne treffe deg som er mellom 60 – 80 år til ein spennande temadag. Er du yngre eller eldre og har lyst å kome, er du også velkomen.


• Kulturelt innslag ved Norvall Klungresæter og Hilde Gretha Hauge
• Innleiing og eit kort innlegg om faktorar for god helse v/ Anne Karin Svarstad
• Tilrettelegging av bustad, Hjelpemiddel og velferdsteknologi v/ Judith B. N. Ekerhovd, Elin Hagevik og Anne Karin Svarstad
• «Best før, men ikkje dårlig etter». Kåseri ved Eva Marie Halvorsen
• Verdien av fysisk aktivitet, balanse og styrke i kvardagen. Enkle styrke og balanseøvingar v/ fysioterapeut Sølvi Joensen
• Avslutning ved kommunalsjef Helse og omsorg

Det blir lett servering


Tid: Torsdag 21.september 2023

Klokka: 11 - 14


Stad: Storsalen på Svelgen samfunnshus

• Det blir og ein stands der ein kan få råd, tips og hjelp til enkelt vedlikehald av hørselshjelpemiddel.
• Frivilligsentralen vil også vere med oss denne dagen


Håpar vi sjåast!


PRESENTASJON AV KÅSERIET:
«Best før, men ikke dårlig etter» er ikke et kåseri om matvarers holdbarhet,
men noen tanker om det å bli pensjonist og om det å bli gammel. Mye humor
og litt alvor blandes slik at vi kan eldes med begeistring.
 

OM KÅSØREN:
Er pensjonist, farmor og mormor, og student i kunsthistorie ved UiB. Jeg er
utdannet sykepleier, sykepleielærer og har en embetseksamen i
sykepleievitenskap. Har hovedsakelig arbeidet med å utdanne sykepleiere ved
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag i Førde (nå Høgskulen på
Vestlandet). Har også vært aktiv lokalpolitiker i 20 år og har vært og er
engasjert i ulike frivillige organisasjoner.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset