Står du i manntalet?

Manntalslistene for Bremanger kommune vert lagde ut frå den 10. juli t.o.m. den 9. september 2019.

For å undersøkje om du står i manntalet, kan du ta kontakt med Servicekontoret på
tlf. 57 79 63 00, eller du kan sjå i manntalet som er lagt ut på Rådhuset i Svelgen.

 
Har du flytta og melding om flytting ikkje er motteken i folkeregisteret innan 30.juni, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta ifrå. Då kan du velje om du vil røyste på valdagen i den kommunen du flytta frå, eller du kan førehandsrøyste i kva som helst kommune i Noreg.

 
Dersom du meiner at du sjølv eller andre urett er innført eller utelaten frå manntalet, kan du krevje at valstyret rettar opp feilen. Krav om retting gjeld i høve til feil, ikkje flyttingar etter 30. juni 2019.

 
Krav om retting skal vere grunngjeven skriftleg. Sendast per e-post til hj@bremanger.kommune.no eller per post til:
Valstyret i Bremanger v/Hilde J. Midtbø
Postboks 104
6721 Svelgen
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset