Spørjeundersøking: Din kunnskap om beredskap ved kriser og katastrofe

Mastergradstudent Sohail Anthony Johnson Farman ved Universitetet i Portsmouth ønskjer din hjelp til å svare på ei spørjeundersøking i samband med studiene. 

I masteroppgåva skal Sohail mellom anna undersøke verharde kommunar på Vestlandet sin evne til å handtere beredskap, kriser og katastrofer. Denne spørjeundersøkinga er retta mot deg som innbyggar.

 

Du kan lese meir om Sohail si oppgåve her, og om samtykkeerklæringa som du bør lese før du svarar på undersøkinga (PDF, 147 kB).

 

Gå til spørjeundersøkinga.          https://no.surveymonkey.com/r/NLCBCKJ

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset