Sommarjobb - Bremanger kyrkjelege fellesråd

Bremanger kyrkjeleg fellesråd søkjer etter ferievikarar for sommaren 2023.

Ferievikarane sine arbeidsoppgåver vert i hovudsak vedlikehaldsarbeid på kyrkjegardane, med klipping, maling etc.

Søkjarar bør vere fylt 18 år og ha sertifikat klasse B/BE. Oppmøte primært ytre Bremanger.

 

Søknad kan sendast til kyrkjeverje på e-postadr.: bjarki.hrafnsson@bremanger.kommune.no

eller til Bremanger kyrkjeleg fellesråd, Postboks 104, 6721 Svelgen, innan 15.05.2023. Spørsmål kan rettast til kyrkjeverje på tlf. 91706595.

 

Kyrkjeverje

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset