Søknad om utviding av oppdrettsanlegg på Isane, lokalitet 12224

Nordfjord Forsøksstasjon AS søkjer om konsesjon etter akvakulturlova for utvida produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på sin forskningslokalitet på Isane. Produksjonen skal aukast frå 780 tonn total biomasse per år (MTB) til 1300 MTB, og gjev anleggsendring. Endringa krev dispensasjon frå kommuneplan, arealdelen, føremål FFNF, fiske, ferdsel, natur og friluftsliv.

 

Søknaden kan ein sjå på rådhuset.

 

Slik sender du merknad

Merknad skal vere skriftleg, og sendast til Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen eller på e-post post@bremanger.kommune.no

 

Frist for merknadar er fire veker frå utlysing.

 

Søknad om utviding - NF Isane (PDF, 499 kB)

Søknad om utviding av lokalitet på Isane (PDF, 942 kB)

Rapport for strømmåling (PDF, 2 MB)

Posisjonar ved utviding av matfiskanlegg (PDF, 811 kB)

Nordfjord Forsøksstasjon - tilsagn om utvidelse (PDF, 162 kB)

Sjøkart 1 (PDF, 625 kB)

Sjøkart 2 (PDF, 238 kB)

Plotterdata (PDF, 265 kB)

Miljørapport (PDF, 11 MB)

C-undersøkelse (PDF, 55 kB)

Utsnitt av arealplan (PDF, 173 kB)

Botnkartlegging (PDF, 6 MB)

4.0.2 Risikoanalyse (PDF, 561 kB)

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset