Søknad om barnehageplass

Søknad om barnehageplass i Bremanger kommune, hovudopptak 2021

Barnehagane i Bremanger 


I Bremanger kommune har vi 7 kommunale barnehagar. 


Desse er:  
•    Davik barnehage
•    Kalvåg barnehage
•    Kolset barnehage
•    Langeneset barnehage
•    Stasjonen barnehage
•    Svelgen barnehage
•    Ålfoten barnehage

 

Opptak til barnehagane 2021/2022


Det er samordna opptak til barnehagane. 
Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane er 1. mars. Dette gjeld for barn som skal ta til i barnehagen hausten 2021. 

 

Føresette søkjer elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finn du her. Dei som treng rettleiing for å søkje, kan ta kontakt med ein av barnehagane i Bremanger.

 

Barnehagen kan også gje svar på spørsmål vedrørande søknad og opptak. Innkomne søknader vil verte handsama i den einskilde barnehagen i løpet av mars månad. Søkjarane vil få svar kring 1. april.

 

Ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.
Du finn meir info om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid her. 

 

Kommunalsjefen for oppvekst
Bremanger kommune
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset