Søke om sosialhjelp digitalt

No kan du søke om sosialhjelp digitalt.

Du kan no søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søke heimanfrå, heile døgnet, på pc, mobil eller nettbrett.

 

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge inn på "Ditt NAV" på nav.no med BankID eller andre sikkerheitsløysingar som Buypass eller Comfides.

 

Slik får du hjelp

Treng du hjelp til utfylling, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 for rettleiing over telefon. Du kan få hjelp på NAV-kontoret i opningstida.

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan eller ønsker å nytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du framleis møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

 

Meir informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp finn du meir informasjon. Sjå her.  

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset