Skal du setje opp terrasse, veranda eller bod i sommar?

Ta gjerne kontakt med kommunen for å høyre om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslova, slik at du unngår å byggje ulovleg.

Nokon byggjeprosjekter kan vere unnateke søknadsplikt, men det er under føresetnad av at tiltaket er i samsvar med kommuneplan eller reguleringsplan. I LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv) vil dei fleste tiltak krevje dispensasjon frå plan, sjølv om dei kan vere unnateke søknadsplikt. På Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider kan du sjå kva regelverk som gjeld.   

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset