Så mange er vaksinert i Bremanger kommune (oppdatert 02.09.2021)

Oppdatert: 02.09.2021

Vaksinerte i Bremanger kommune
Beskrivelse Dose 1 Dose 2
Totalt tal vaksinerte i Bremanger 2603 2079
Prosent av befolkninga i Bremanger som er vaksinert (over 18 år) 88,2% 71,2%
Prosent av befolkninga i Vestland som er vaksinert (over 18 år) 88,7% 74,5%

 

 

Tall vaksinasjonsdosar tildelt Bremanger kommune:

Doser tildelt Bremanger kommune
Beskrivelse Veke 34 Veke 35
Tall doser 726 504

 

 

Vaksinasjonsstatus:

Vi er i gang med å vaksinere personar i gruppe 11, det er i alderen 25-39 år. Dose 1). Det er samstundes pågaånde vaksinering i dei føregåande gruppene. Sjå FHI for prioriteringsrekkefølga.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset