Ryddeaksjonar og koronavirus

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden.

Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom m.m.

 

Ønsker du likevel å rydde?

Hold Norge Rent ber alle om å respektere eventuelle beskjeder fra avfallsselskap og kommuner om begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i denne perioden.

 

Husk: Ingen må samles i grupper på mer enn fem personer, og hold god avstand.

 

NB! Nytt avfall kan også være smittefarlig.

 

Alle som ønsker å rydde eller legge til rette for rydding innenfor rammene av nåværende restriksjoner, anbefales å avklare planene med kommunelegen.

 

Hvis dere rydder, og mellomlagrer innsamlet avfall, er det viktig å sikre dette avfallet. Unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

 

For øvrig er det viktig å følge helsemyndighetenes anbefalinger og respektere myndighetenes restriksjoner.

 

 

Pause frem til 15. juni

Myndighetenes restriksjoner varer nå frem til 15. juni.

Så snart restriksjonene løftes og tiltak som berører ryddeaksjoner avvikles, vil Hold Norge Rent legge ut informasjon på våre nettsider.

 

Mer informasjon

Regjeringen

Folkehelseinstituttet

 

Registrer forsøpling i Ryddeportalen

Hvis dere kommer over forsøpling når dere er ute på tur e.l., oppfordrer vi til å registrere dette i Ryddeportalen, slik at vi kan rydde målrettet når oppryddingen kommer i gang igjen.

 

Forsøpling kan registreres her: Ryddeportalen

 

Ryddeutstyr

Vi anmoder også alle frivillige om å vente med å hente ryddeutstyr til etter påske, men distributører kan fortsatt bestille utstyr. NB! Vi venter for tiden på nye varer, og leveransene er forsinket grunnet virusutbruddet.

 

HUSK: Vask hendene, hold avstand og vis solidaritet.

 

Teksten er henta frå www.holdnorgerent.no 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset