Ruteendringar i Sunnfjord

Frå måndag 24. juni blir det endringar på ein laurdagsavgang mellom Florø og Førde, samt på ein laurdagsavgang mellom Svelgen og Florø. Justeringane er gjort for å sikre betre korrespondanse med ekspressbåt, lokalbåtar og buss.

 

I tillegg vert to avgangar mellom Florø og Førde gjort om frå vinterrute til heilårsrute.

 

Endringar:

 

Svelgen-Florø - ny rutetid:

 • Laurdagar: Avgang frå Svelgen kl. 08.30 – ankomst Florø kl. 09.40.
  Endra til: Avgang frå Svelgen kl. 08.10 – ankomst Florø kl. 09.20. Korrespondanse med buss til Førde frå Grov kl. 09.00.

 

Florø-Førde - ny rutetid:

 • Laurdagar: Avgang frå Florø rb.st. kl. 09.25 – Førde kl. 10.30 – ankomst Førde sentralsjukehus kl. 10.35.
  Endra til: Frå Florø kai kl. 08.35 - Florø rb.st. kl. 08.40 – Førde rb.st. kl. 09.45 – ankomst Førde sentralsjukehus kl. 09.50. Endringa gir betre korrespondanse med ekspressbåt og lokalbåtar.

 

Florø-Førde-Florø - heilårsrute:

 • DX67: Avgang frå Florø kai kl. 08.35 - Florø rutebilstasjon kl. 08.40 – Førde rutebilstasjon. kl. 09.45 – ankomst Førde sentralsjukehus kl. 09.50 – Avgangen vil frå 24. juni gå heile året.
 • DX67: Avgang frå Førde kl. 15.10 – ankomst Florø rutebilstasjon kl. 16.15. – Avgangen vil frå 24. juni gå heile året.

 

Rutesøk og rutetabellar er oppdaterte med endringane.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset