Røystestadar stortingsvalet Bremanger kommune

Her kan du røyste på valdagen måndag  den 13 september:  
 

 • Bremangerhallen                  kl. 09.00 – 19.00 
 • Kalvåg oppvekst, gymsal     kl. 09.00 – 19.00 
 • Svelgen samfunnshus          kl. 09.00 – 20.00 
 • Kolset oppvekst, gymsal       kl. 15.00 – 18.00 
 • Davik oppvekst,gymsal         kl. 14.00 – 18.00 
 • Ålfoten oppvekstsenter         kl. 15.00 – 18.00  

 

På valdagen du røyste i den kommunen du er manntalsført i. Det vil sei der du var folkeregistrert som busett den 30 juni 2021. 

 

Dersom du er i isolasjon grunna covid-19 kan du søkje om få røyste der du oppheld deg, fristen for dette er valdagen kl. 10.00. Kontakt valsekretær på tlf 95 20 60 55

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset