Revisjon av kommunedelplan for trafikktrygging, Bremanger kommune

Trafikktryggingsplanen for Bremanger skal reviderast. Planen omfattar fysiske tiltak og opplæring, og legg vekt på trygg skuleveg, og generelt tiltak for gåande og syklande.

Vi bed om innspel til tiltak som kan betre framkome og trafikktryggleik på kommunale og fylkeskommunale vegar. Innspel kan sendast til epost post@bremanger.kommune.no eller evt Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen.

 

Frist for innspel er 1. juli. 

 

Vedtak om handlingsdel til trafikktryggingsplanen 2020-2021 (KST 086/20) (PDF, 463 kB)

Gjeldande plan - kommunedelplan trafikktrygging 2013-2016 (PDF, 999 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset