Revisjon av Forvaltningsmål for hjortebestanden i Bremanger kommune 2021 – 2024

Den nye Forvaltningsmål for hjortebestanden i Bremanger kommune 2021-2024 er heimla i 
naturmangfaldlova.

Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. 

 

Planen kan òg sjåast på  Rådhuset.

Spørsmål om planen kan rettast til fagkonsulent skog Bjørn H. MarthinussenTlf.: 95 98 29 61 

 

Du kan sende inn merknadar til planen


Dei som har merknader til planforslaget må sende desse skriftleg til Bremanger kommune, 
Postboks 104, 6721 SVELGEN eller på e-post til post@bremanger.kommune.no

 

Frist for å kome med merknadar er 6. april.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset