Råd om reiser i Norge

Bremanger kommune oppmodar befolkninga om å unngå unødvendige reiser til områdar i Norge med smitteutbrot.

 

Vi vil særleg understreke at reise til sjukehusa ikkje vert rekna som unødige reiser. 
Vi oppmodar derfor om å møte til avtalte timar på sjukehus for å unngå forskyving av behandling. 
Ved slike reiser må du sjølvsagt følgje gjeldande smittevernreglar. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset