Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne er sett saman avIrene Storøy, leiar (politisk vald)                   
Maja Vedvik, nestleiar (Norsk forbund for utviklingshemma)
Monica Liseth Hauge (politisk vald)
Asbjørn Førde (HLF Flora/Bremanger)
Kirsten Havnen (NHF Bremanger)

 

Janne Kjærstad (politisk vald, vara for Irene Storøy)
Brit Galaasen (NHF Bremanger, vara for Maja Vedvik)
Frank Midtbø (politisk vald, vara for Monica Liseth Hauge)
Melchior Leirmo (Norges Blindeforbund, vara for Asbjørn Førde)
Eldrid Røyseth Førde (NHF Bremanger, vara for Kirsten Havnen)

Desse er vald inn for perioden 2019 - 2023. 

 

Om rådet
 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande kommunalt folkevald organ som skal kunne uttale seg i og ha reell medverknad i alle saker som gjeld menneske med nedsett funksjonsevne. Dei kan òg ta opp saker på eige initiativ.

 

Rådet har om lag fire opne møte i året, og har møte i forkant av Kommunestyremøter. Møtedatoar og møteprotokollar kan du finne her. 

 

Dei tek gjerne imot innspel om saker som gjeld menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen, ingen sak er for liten – så meld dei gjerne inn.

 

Ta kontakt

 

Du kan melde ei sak til leiar i rådet, Irene Storøy, på telefon 90 88 36 93, eller
e-post: ir-storo@online.no


Du kan òg melde til sekretær i rådet, Stine Senneset, på e-post: ss@bremanger.kommune.no

 

Klikk for stort bileteMedlemmane i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne   

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset