Psykologstillingar i Nordfjord

 Interkommunale psykologstillingar i Nordfjord - arbeid med born og ungdom

Det er ledig 2,5 stillingar som psykolog med fast tilsetting i interkommunalt samarbeid i Nordfjord.
 

Det interkommunale samarbeidet omfattar kommunane Eid, Stryn, Bremanger, Selje og Gloppen.
 

Eid er vertskommune, og psykologane vil ha sin base der, med ambulant arbeid ute i dei aktuelle kommunane.
Stillingane er organiserte i stab til rådmann i Eid kommune og skal fungere som eit tenesteovergripande tilbod.
Kommunepsykologtilbodet i Nordfjord har eit førebyggjande fokus, i hovudsak retta mot barn/unge og deira familiar.

 

Arbeidsoppgåvene vil t.d. vere deltaking i tverrfaglege fora, samarbeid/drøftingar og rettleiing i skular, barnehagar, helsestasjonar, barnevern, PPT og flyktningtenester, både i enkeltsaker og på tema/systemnivå. l tillegg vil det inngå informasjonsarbeid/ undervisning om psykisk helse, samt deltaking i relevant planarbeid.
 

Kvalifikasjonar:

Psykolog/psykologspesialist
Evne til å skape gode relasjonar
Gode samarbeidsevner
Evne til sjølvstendig og strukturert arbeid
Førarkort klasse B


 Kommunen kan tilby:

Løn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk
Gode pensjons- og forsikingsordningar
Varierte og spennande arbeidsoppgåver
Gode moglegheiter for å påverke, skape og utvikle den interkommunale psykologrolla


For meir informasjon om stillingane, ta gjerne kontakt med kommunalsjef i Eid Kari Krogh, tlf 480 09 393 / kari.krogh@eid.kommune.no.

Vi ber om at vitnemål, attestar og referansar vert lagt ved søknaden. Politiattest skal leggjast fram før tilsetjing.

 

Søknadsfrist er 4. mars 2018.

 

Du kan søkje på stillinga her!

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 31.01.2018
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering