Oppmoding frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Den 9. mars skal folkevalte røyste ja eller nei til å inkorporere konvensjonen for mennesker med nedsett funksjonshemming sine rettigheiter (CRPD) i norsk menneskerettigheitslov.  CRPD står for "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" 

Barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen er i 2021 sjølvsagt ein del av norsk lov. Konvensjonen som skal beskytte rettigheitene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er ikkje det. 

 

"Konvensjonen skal bidra til å motverke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Han skal sikre respekt for dei gjeldande sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettane til menneske med nedsett funksjonsevne."

 

Vi i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Bremanger kommune har signert dette oppropet, og vi oppmodar deg til å gjere det same. 

 

På den måten fortel vi våre folkevalde politikarar på Stortinget at dei den 9. mars må sei JA til at konvensjonen skal inn som norsk lov. 

 

PS: Signaturen må bekreftast på e-post etter at du har signert.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset