Oppfriskingsdose koronavaksine

Det vert planlagt for ny oppfriskingsdose koronavaksine for desse gruppene rett etter sommarferien. Vi følgjer FHI sine prioriteringar og gjev vaksine i følgjande rekkefølgje:

 • Sjukeheimsbebuarar og sårbare personar over 75 og eldre med heimesjukepleie
 • Aldersgruppa 80 år og eldre
 • Aldersgruppa 75-79

 

Kommunen planlegg å starte vaksinering etter sommarferien. Det vil komme meir informasjon om tidspunkt medio august. 

 

Dei i desse gruppene som ønskjer oppfriskingsdose kan ta kontakt med  servicekontoret og setje seg på liste, slik at kommunen får ei oversikt.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset