Omlegging av sti til Risesetra, Svelgen

Stien til  Risesetra vert lagt om i samband med oppstart av anleggsarbeid på nytt industriområde på Rise.

Brevika Eigedom startar no opp anleggsarbeid for nytt industriområde på Rise. Stien til Risesetra går over dette området, og traseen for stien må endrast forbi anleggsområdet. Bildet viser ny trase for stien. Bildet blir også plassert ut på turstien (i begge endar av strekninga som vert råka) for å informere turgåarane om den nye traseen.

 

Klikk for stort bilete

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset