Omlegging av skuleveg til Svelgen oppvekst

Frå tysdag 2. juni må dei som bur i Breivika, på Langeneset og området rundt ta ein omveg til skulen. Årsaka er bygginga av den nye gang- og sykkelvegen som skal vere ferdig i 2021.

Frå neste veke vil det vere anleggsarbeid langs heile strekninga frå Breivika og vidare vestover. På strekninga mellom Risemyra og idrettsplassen må vegen snevrast inn, og det blir mykje sprenging. Difor vert denne strekninga stengt for gåande og syklande frå no, og fram til den nye gang- og sykkelvegen står ferdig i 2021. Omlegginga startar fredag ettermiddag, og på tysdag morgon vil ein mellombels gang- og sykkelveg stå klar.

Les meir her: Omlegging av skuleveg til Svelgen oppvekst

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset