Offentlig høyring om nytt minsteareal

Bremanger kommune har begynt arbeidet med nytt minsteareal i kommunen.
I samsvar med forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter.

Bremanger kommune innfører minsteareal på 250 dekar og 500 dekar. Vald som ikkje er nemnde nedanfor har minsteareal på 500 dekar.

Følgjande vald får 250 dekar: Grøfjell, Indrehus, Sandvik/Ytrehus, Gulebryst, Rise, Førde, Sigdestad, Ålfoten-Isana Nord, Ålfoten-Isana Sør, Dombestein, Davik Indre, Prestegarden, Davik Midtre, Davik Ytre, Ekornbakke – Daviknes, Endal-Askeland, Otteren og Elde.

Eventuelle merknadar til endringa må sendast skriftleg til Bremanger kommune, Postboks 104, 6721 SVELGEN
innan 31. januar 2019.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95982912
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset