Offentleg ettersyn av søknad om torskeoppdrett på Svartekari

Nordfjorden Torsk AS søkjer om å etablere akvakulturanlegg for matfisk av torsk, på Svartekari ved Davik.

Produksjonen er omsøkt med 3120 tonn biomasse per år, og skal skje i flytekragar/plastringar i rammefortøyingar, 5 stk à 60x60m. I tillegg kjem fortøyingar, og forflåte med forslangar. Arealbruk er cirka 28 daa. I søknaden er det vurdert at tiltaket ikkje gjev vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn, og at det difor ikkje trengst konsekvensutgreiing.  Anlegget, inklusive fortøyingar, er planlagt etablert innanfor sone avsett til akvakulturføremål i kommuneplan, arealdelen, og er då i samsvar med plan.

 

Saksdokument ligg til ettersyn i hallen på rådhuset og her på heimesida til kommunen.

 

Merknader:

Merknader til søknaden sender ein til Bremanger kommune, pb 104, 6721 Svelgen, eller post@bremanger.kommune.noinnan 19.03.2021.

 

Akvakulturlokalitetar-Nordfjord (PDF, 357 kB)

Arealplanutsnitt-Bremanger-Svartekari (PDF, 165 kB)

Farledsareal-2021 (PDF, 193 kB)

Fyrsektorer (PDF, 210 kB)

Gadus - Svartekari - vedlegg IK - Beredskap - Fiskehelsetjeneste (PDF, 3 MB)

Gyteområde-torsk-Svartekari (PDF, 230 kB)

Posisjoner-anlegg-flåte-Svartekari (PDF, 222 kB)

STIM C-undersoking lokalitet Svartekari - Bremanger (PDF, 61 kB)

STIM Rapport 66-2020 B-undersoking - Svartekari - Bremanger (PDF, 3 MB)

STIM rapport 67-2020 Straummaling - Svartekari - Bremanger (PDF, 4 MB)

STIM-Notat-KU-vurdering-Svartekari-Bremanger-kommune-jan2021 (PDF, 991 kB)

Svartekari-innsendt-søknad-25-01-2021 (PDF, 215 kB)

UTM-kart-Nordfjorden-Svartekari (PDF, 238 kB)

Merdtype - Svartekari (PDF, 4 MB)

Botnkartlegging - Svartekari (PDF, 3 MB)

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset