Bading ved Hauge skule

Det vert offentleg bading frå måndag 14.10.2019 og fram til vinterferien 2020.

Måndag Kl. 16.00-18.00

Bading for personar
med nedsatt funksjonsevne

  Kl. 18.00-19.30 Familiebading
  Kl. 19.30-21.00 Bading for damer
Tysdag Kl. 17.00-18.00 Småbarnsbading
  Kl. 18.00-19.00 Familiebading
  Kl. 19.00-20.00 Bading for menn

 

 

Born til og med 4. klasse må gå i følgje med ein vaksen. Born som ikkje kan symje må gå i følgje med ein vaksen som er ute i bassenget saman med barnet.

 

Bruk badehette!

 

Billettpris for offentleg bading:

 • Vaksne kr. 70,-
 • Born kr. 35,-

 

Følg med på heimesida til Hauge oppvekst for eventuelle endringar.

 

Hauge oppvekst, den 07.10.2019

Kåre Magne Moe

Driftssjef

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset