Offentleg bading ved Hauge skule

OPPSTART MÅNDAG 21. JANUAR 2019 OG FRAM TIL PÅSKE
Bassenget er stengt i vinterferien (veke 8)
 

MÅNDAG KL. 16.00-18.00

Bading for personar med
nedsatt funksjonsevne 

  KL. 18.00-19.30 Familiebading
  KL. 19.30-21.00 Offentleg bading for damer
TYSDAG KL. 17.00-18.00 Småbarnsbading
  KL. 18.00-19.00 Familiebading
  KL. 19.00-20.00 Offentleg bading for menn

 


Born frå småskulesteget (1. – 4. klasse) må gå i følgje med ein vaksen. Born som ikkje kan symje må gå i følgje med ein vaksen som er ute i bassenget saman med barnet.
Alle må rette seg etter badevakta sine instruksar, og alle – både born og vaksne – må ha på seg badehette.

 

Billettpris for offentleg bading:   Vaksne     kr. 35,-
                                                        Born         kr. 25,-

 

Følg med på heimesida http://www.haugeoppvekst.no for evt. endringar, og dersom vi må avlyse badinga på kort varsel p.g.a. manglande badevakt el.l.

 

HAUGE OPPVEKST, den 18. januar 2019
Kåre Magne Moe
driftssjef
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset