Nyheitsbrev frå tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er eit digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskot. Tilskuddsportalen gir ei god oversikt over ulike tilskot.

Bremanger kommune abonnerar og du kan søke.

 

Tilskuddstips for frivillige: 

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - frist 24 mai 

Johs.Vinjum kunstnarstipend i Aurland - frist 1 juni

PVS-fondet - frist 1 juni

Stiftelsen Sophies Minde: Kultur-, dretts- og fritidstiltak - frist 15 juni

 

Tilskuddstips for kommunar:

Helsedirektoratet: Tilskudd for å styrke legevakter i små kommuner - frist 25 mai

Kulturdirektoratet: Norsk kulturfnd - Litteratur - Litteraturformidling - frist 2 juni

Kommunal- og distriktsdepartementet: Pilotordningen for utprøving av bygdevekstavtaler - frist 23 juni

Husbanken: boligtiltak - bolintiltak i distriktene - søknadsfrist 1 juni


 

 

 

Bremanger kommune si side for lag og organisasjonar og tilskuddsportalen 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset