Nyheitsbrev frå tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er eit digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskot. Tilskuddsportalen gir ei god oversikt over ulike tilskot.

Bremanger kommune abonnerar og du kan søke.

 

Tilskuddstips for frivillige: 

 

Statskog: Statskogmillionen - frist 31 august

IMDI: Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak - frist 28 august

Gjensidigestiftelsen: Samfunnsnyttige føremål - frist 1 september

Helsedirektoratet: Nasjonal ALIS og veiledning - frist 1 september

Handelens Miljøfond - frist 1 september

Miljødirektoratet: Tilskudd til nasjonale turstiar - frist 1 september 

 

 

 

Bremanger kommune si side for lag og organisasjonar og tilskuddsportalen 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset