Nye søknadsfristar for friluftslivstilskot frå fylkeskommunen

Tilskot til friluftsaktivitet, tilskot til tiltak i sikra friluftslivsområde og tilskot til nasjonale turiststiar.

Ny søknadsfrist til fylkeskommunen for tilskot til friluftsaktivitet og tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde er 1. desember

Sjå informasjon frå Miljødirektoratet si heimeside

 

Når det gjeld tiltak i statleg sikra friluftslivsområde skal slike tiltak vere forankra i ein godkjent forvaltningsplan. For at forvaltningsplanane skal kunne godkjennast av fylkeskommunen innan søknadsfristen 1. desember ønsker fylkeskommunen om at oppdaterte eller endra forvaltningsplanar sendast til Vestland fylkeskommune innan 1. november.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset