Norskprøve i munnleg og skriving i desember 2018:

Bremanger kommune avviklar prøver i Norsk skriving den 3.12.2018 på Rise i Svelgen, frå kl. 9.00 – 14.00.
Det er tre delprøver, lesing, lytting og skriving. Prøva kostar kr. 400.- per delprøve eller kr. 1000.- for alle tre.
Bremanger kommune sender ut rekning på prøva.

Munnleg norskprøve den 5.12.2018 på Rådhuset i Svelgen, frå kl. 9.00. Prøva kostar kr. 1000.- og Bremanger kommune sender ut rekning.

Alle som skal ta norskprøva må ta med legitimasjon. Eksamensreglement frå Kompetanse Norge. Når de er lagt inn på prøva, får de melding om dato og oppmøtetidspunkt.

Påmelding snarast og innan 29.11.2018: SMS med Namn, adresse, og mail til 458 71 384 til driftssjef i Vaksenopplæringa Gunn Heidi Hansen. 
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset