Norskprøve i Bremanger kommune 

Munnleg norskprøve i Bremanger kommune torsdag 10. desember 2020.

 

Munnleg norskprøve for alle som ikkje har norsk som morsmål og skal søke på høgskule eller universitet i Noreg, permanent opphald i Noreg eller norsk statsborgarskap. 

 

Prøva skal vere på Rådhuset i Svelgen, formannskapssalen tredje etasje. 

Munnleg norsk prøve kostar kroner 1000.- 

 

Skriftleg norsk prøve A1 – B2 nivå i Bremanger kommune tysdag 1. desember 2020 eller onsdag 2. desember 2020. 
Skriftleg prøve lesing, lytting og skriving for dei som skal studere på høgskule eller universitet i Noreg.

 

 
Skriftleg norsk prøve C1 høgare nivå i Bremanger kommune måndag 14. desember 2020 eller tysdag 15. desember 2020.
Prøva skal vere i vaksenopplæringa sine lokaler på Rise i Svelgen. 
Skriftleg prøve kostar kr 1000.- for alle 3 delprøvane eller 400.- for ein delprøve.

 

 
Statsborgarskapsprøve og samfunnskunnskapsprøve blir satt opp på førespurnad og kostar kroner 500.-

 

 
Det blir sendt ut faktura frå kommunen.

 


Påmelding innan 4. november 2020 til Gunn Heidi Hansen på SMS 458 71 384 med kva for prøve du ynskjer å ta, namn, adresse, fødselsdato og e-post adresse. 
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset