Norsk opplæring

Vaksenopplæringa i Bremanger startar opp kurs i grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege på ettermiddag/kveld. Undervisning ein kveld i veka. 

Vi startar opp med kurs, under føresetnad av at det er minst 5 påmelde.

 

All undervisning er på nynorsk.

 

Påmeldingsfrist:     Snarast
Kursstart:               Tysdag 17. september 2019 kl. 18.00 – 20.30. 
Kurslengde:            Haust 2019 til 17. desember, 3 tima i veka, tysdagar. 
Stad:                       Rise, Svelgen
Pris:                        kr. 240, - per veke, 80.- per time. Rekning vert tilsendt ein gong i månaden. 
Materiell og årslisens til nettbasert undervisningsprogram, kjem i tillegg. 

 

Påmelding: Oppgi namn, adresse og fødselsdato.

 

Ved påmelding kontakt Gunn Heidi Hansen, på e-post: gunn.heidi.hansen@bremanger.kommune.no eller telefon 45 87 13 84.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset