Nasjonale smitteverntiltak

Innfører fleire nasjonale smitteverntiltak frå 4.januar.2021


Sjå for alle nye tiltak på link : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Lag og organisasjonar i Bremanger kommune skal følgje anbefalingane som gjeldar sosial kontakt:
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs, anbefalast utsatt til etter 18. januar. 


Dette gjelder også alle aktiviteter innandørs som samlar barn og unge på tvers av klasser/ kohortar.

 

Maksimalt ti personer på innandørs møter er tillat, og lokala skal vere eigna for å overhalde smittevernreglane. 
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset