Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

I Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millionar kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge". 

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Sjå her for å lese meir om tilskotsordninga.

 

Søknadsfristen er 13. desember. 

 

Lag og organisasjonar som har idear, aktivitetar og planar for tiltak, med mål om å inkludere alle barn og unge, må kontakte Kulturkontoret v/ Grete Berntzen. Dette for å få med alle gode tiltak i søknaden som skal sendast ut. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset