Mørklagt gang- og sykkelveg i Svelgen

Entreprenørfirmaet som skulle bygge ny gang- og sykkelveg mellom Breivika og Svelgen har gått konkurs, og dei ryddar seg i desse dagar ut av anleggsområdet.

I samband med anleggsdrifta har det vore provisorisk lys på den midlertidige gang- og sykkelvegen mellom Breivika og avkøyrsla til Klausen, og lysstolpane er blant utstyret entreprenørfirmaet tek med seg. Dermed er gang- og sykkelvegen mørklagt frå i kveld.

 

– Vår hovudprioritet er å sikre anlegga våre slik at ingen kjem til skade. Vi jobbar med å få plass ei løysing, men klarar ikkje det i dag. Om alt går som planlagt, vil det igjen vere lys langs vegen innan helga, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp.

 

Anna sikring av anleggsområdet, som rekkverk og autovern, vert ivareteke gjennom den ordinære vegdrifta.

 

Det melder Vestland fylkeskommune på sine nettsider. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset