Mobildekning og nettfart

Vi skal kartleggje mobildekning og nettfart rundt omkring i kommunen, i samband med at vi skal søkje breibandsmidlar og at Telenor legg ned kobbernettbaserte telefonsentralar og erstattar desse med ny teknologi.

Vi ønskjer at du vil hjelpe til å kartleggje dette. Test på nettfart må bli teke med mobiltelefon, og med wifi avslått. Det er viktig at ein tar både speed- og nettfart-test. Linkar til testane finn du under. I tillegg må ein oppgi om ein har god-, lav eller ingen mobildekning, og kva mobiloperatør ein brukar.


Dei ulike bygdelaga i kommunen har skjema for utfylling av resultat. For å registrere resultatet må ein ta kontakt med bygdelagsleiar i si bygd.

 

Ber om at du leverer resultat til bygdelaget innan 28.02.19.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset