Kunngjering av vedteken plan

Bremanger kommune, Kommunedelplan for trafikktrygging 2022-2025

Bremanger kommunestyre har i sak KST-072/21 vedteke kommunedelplan for trafikktrygging 2022-2025, jfr plan- og bygningslova § 11-15. Planen har tiltak for haldningsskapande arbeid og fysiske trafikktryggingstiltak, og ein handlingsdel med prioritering av fysiske tiltak.

 

Planen gjev grunnlag for å søkje om fylkeskommunale midlar til trafikktrygging i kommunane. Planen kan ein sjå i rådhushallen og på kommunen si heimeside og https://bremanger.kommune.no/tenester/planar-og-hoyringar/planar/kommunedelplanar/.

Planvedtaket kan ikkje påklagast. 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset