Kulturminneplan for Bremanger kommune 2020-2030 – til offentleg høyring

Kulturminneplan for Bremanger kommune 2020-2030 vert med dette lagt ut til offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova §11-14.

Kulturminneplanen er ein tematisk kommunedelplan. Kulturminneplanen har som mål å formidle kunnskap om kulturminne i kommunen og verdien av desse til kommunen sine innbyggjarar. Planen gjev eit oversyn over viktige kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap, og omfattar også ein handlingsplan med tiltak for å forvalte og nytte kulturminna aktivt i kommunen sitt utviklings- og verdiskapingsarbeid.

 

Planen kan sjåast på heimesida til kommunen eller ved servicekontoret på Bremanger rådhus i Svelgen.
Frist for merknader til planen er 6. januar 2021. Merknader må sendast på epost til post@bremanger.kommune.no eller pr post til Bremanger kommune, Pb. 104, 6721 Svelgen.

 

Spørsmål om planen kan rettast til rådgjevar kulturminne Reidun Øvrebotten, reidun.ovrebotten@bremanger.kommune.no Mobilnr. +47 97104030.
 

 

Kulturminneplan (PDF, 8 MB)

 

Handlingsdel med tiltaksplan 2021-2024 (PDF, 692 kB)

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset