Koronavaksinasjon

Informasjon frå Svelgen helsesenter, gjeld for listepasientane til Shanker og Giritharan

 

Prioritert vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine (Kilde: FHI)

Nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

 

 1. Beboere på sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personer 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom:
  - organtransplantasjon
  - immunsvikt
  - hematologisk kreftsykdom siste fem år
  - annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  - nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  - kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7.  Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år Underliggende sykdom/tilstand defineres slik:
  - Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  - Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  - Diabetes
  - Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  - Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
  - Demens
  - Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  - Hjerneslag

 

Informasjon til våre listepasienter:


Vi har utarbeidet en liste som inkluderer alle aktuelle pasienter i risikogruppe, for Korona-vaksinering. Det er ikke nødvendig å ringe til legekontoret for timebestilling på forhånd.

 

Et par dager før den aktuelle vaksinasjonsdagen, vil de aktuelle pasienter motta en SMS melding via Pasientsky om vaksinasjonstilbudet med dato / tid. De som ikke kan bruke Pasientsky, bes herved om å ringe til legekontoret i åpningstid, på 57 79 64 00 ved mottak av en slik melding.

 

Alle som mottar tilbudet, bes herved om å gi en tilbakemelding om de aksepterer vaksinasjonstilbudet innen 1 døgn. Dersom vi IKKE mottar en slik tilbakemelding, ringer vi til vedkommende for å få en bekreftelse på dette.
De som ikke har aktivert kommunikasjon via Pasientsky, vil bli oppringt av oss.

 

Vaksinasjonen består av 2 doser med et intervall på minimum 21 dager mellom 1. og 2. dose (dette gjelder for vaksine fra Pfizer). De fleste får nok beskyttelse ca 1-2 uker etter andre vaksinedose.

 

Alle som vaksineres vil motta et vaksinasjonskort.

 

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastleger Shanker og Giritharan

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset