Koronakompensasjon krisepakke 3

Vi minner om at neste frist for å søke om koronakompensasjon er 15. januar. 

Informasjon og søknadsside finn de her

 

Har de søkt og fått støtte for tidlegare periodar, så kan de framleis søke, så lenge søknaden gjeld tida etter førre søknad.

 

Kravet er framleis at samla tap i søknadsperioden 12. mars – 31. desember 2020 må vere på minst 25 000,-

 

Informasjon om oppdaterte smitteverntiltak: 
Hugs at det er mogleg å arrangere møte med inntil 10 personar, så lenge det skjer utanfor private heimar. 
Det betyr at det framleis er mogleg å arrangere styremøte, mindre kurs og liknande. 
Sjå òg regjeringen.no for oversikt over smitteverntiltak.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset