Informasjonsmøte om fosterheim

Informasjonsmøtet er for deg som ønskjer å vite meir om kva det vil seie å vere fosterheim.

 

Møtet blir onsdag 30. oktober, kl. 18:00-20:00, i Kommunestyresalen på Rådhuset, Granden 4.

Du får møte oss i Fosterheimstenesta og ein fosterfamilie som har vore/er fosterfamilie for fleire ungdom. Fostersysken og tidlegare fosterungdom vil også vere tilstades på møte.

 

Dette får du vite meir om:

 • Kven er desse barna/ungdommane
 • Kva treng dei?
 • Kven kan bli fosterforeldre?
 • Korleis blir du fosterforelder?
 • Kven vert dine samarbeidspartar?
 • Økonomi m.m.

 

Informasjonsmøtet er uforpliktande for deg som møter opp - her har du sjansen til å få informasjon og stille spørsmål om dei mange spennande oppgåvene til fosterfamiliar for unge/ungdom.

 

På forsida til Fosterheimstenesta Sogn og Fjordane kan du blant anna få informasjon om kurs og opplæring og om barn og unge som ventar på fosterheim.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset