Informasjon til turistar og andre innreisande

Gjeld: Koronavirus, Covid-19

Følg smittevernråda

 • Hald minst 1 meter avstand
 • Vask hender ofte og grundig
 • Hald deg isolert om du er sjuk

Du finn oppdatert informasjon på:
www.fhi.no
www.helsenorge.no/koronavirus 

 
 

Test  deg om du er sjuk


Dersom du har symptom som feber, hoste, er tungpusta, tap av smak – eller luktesans, sår hals, eller sjuksomsfølelse: 
For testing:
Ring Legevakt                              116 117 
Hauge legekontor:                       577 96 670
Svelgen helsesenter:                   577 96 400


Karantene


Mange må i karantene når dei reiser inn i Noreg. Gjeld dette deg? Du finn oversikt på: helsenorge.no/koronavirus

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset