Informasjon til restaurant- og serveringsbransjen

Under følgjer presiseringar frå Helsedirektoratet og vi minner om Covid-19 forskrifta §14a:
 

«Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.»

 

Bremanger kommune vil intensivere tilsyn ovanfor restaurant-og serveringsbransjen etter oppmoding frå Helsedirektoratet. 

 

Vi viser igjen til www.helsedirektoratet.no, www.fhi.no og www.helsenorge.no sine sider der det ligg oppdatert informasjon til ei kvar tid.

 

Igjen: Det er i alle si interesse at vi lukkast i smittevernarbeidet, og det er avgjerande at de held reglane som gjeld til ei kvar tid!


Framleis ønskje om godt arbeid og god sommar!

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset