Informasjon frå Svelgen helsesenter

Endringar i eigenandel frå 01.07.23:

Informasjon om dette kan ein finne på Helsenorge

 

Sommerferie – fastlegar:

Giritharan: veke 28, 29, 30 og 31

Shanker: veke 33 og 34

 

E-konsultasjoner / E-reseptbestillinger / E-timebestillinger:

Det er viktig at ein leser informasjon frå fastlegekontoret før ein går vidare med e-konsultasjon.

Generelt gjelder følgende for E-konsultasjon:

E-konsultasjoner handterast som regel på onsdagar og fredagar. Vanlig egenandel gjeld her. Andre dager handterast e-konsultasjon kun etter avtale/eiget ønske, etter kontortid vil det bli krevd noko høgare eigenandel. Frikort gjeld for alle e-konsultasjonar.

Ved hastesak: ring legevakt.

 

E-reseptbestillingar:

Ingen eigenandel. Handterast fortlaupande, men som regel påfølgande kontordag når fastlegen har ein vanlig praksisdag. Dersom det hastar med reseptbestilling: Ring 57796400 (mellom kl 09 – 12)

 

E-kommunikasjon (gjelder alle form for e-kontakter) med fastlege vil ikkje være tilgjengelig frå og med 1 veke før legen er på ferie.

 

Kontorleder Shanker

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset