Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning vart avvikla 15. juni i år.

Dersom du skal søkje tilskot på anlegg treng du ikkje idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning. Anlegg der byggjestart var før 15. juni, må du fortsatt ha fått idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning.

 

Dette inneber ikkje at omsynet til utforming og god funksjonalitet i idrettsanlegg blir redusert eller tatt vekk. Det er framleis eit vilkår for tilskot og godkjenning av søknader at anlegga blir utforma slik at dei er funksjonelle for dei idrettane eller den aktiviteten som dei er meinte for. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset