Hurtigtest/sjølvtest for Covid

Desse er rådd til å teste seg med hurtigtestar:

 • Personar med nyoppdaga luftvegssymptom, også dei som er vaksinerte.
 • Uvaksinerte nærkontaktar.
 • Målretta jamleg testing av uvaksinerte ved større smitteutbrot.

Dersom du er i prioritert gruppe (sjå ovanfor) ta kontakt med Servicekontoret i Svelgen på tlf. 577 96 300 eller Bremanger sjukeheim på tlf. 959 82 943 for å få hurtigtest. Vi leverer ut mellom kl. 08.00 – 15.00 mandag – fredag. Dei som fyller kriteria for å teste seg, får hurtigtest gratis.

 

Personar som ikkje er i ei prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe testar på apotek og i enkelte butikkar. Testane må då betalast av den enkelte.

 

Om du testar positivt på korona hurtigtest:
Ta kontakt med legekontoret for å avtale tid for PCR laboratorietest.
Hald deg isolert heime i minst 5 dagar, og til du er feberfri utan febernedsettande i 24 timar.

 

Informasjon frå FHI

Informasjon frå FHI
 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset