Høyring - Samhandlingsplan mot SSA

Ein plan for tverrfagleg samhandling for å førebyggje og handtere seksuelt skadeleg åtferd mot barn og unge.

Har du merknader?

Merknader til planen kan sendast til Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen eller post@bremanger.kommune.no.

 

Høyringsfrist:

Høyringsfristen er 20. august 2021.

 

Samhandlingsplan mot SSA (PDF, 2 MB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset