Høyring - Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og dekking av økonomisk tap

Kommunelova slår fast at kommunestyret skal gje forskrift om folkevalde sin rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjersle, ettergodtgjersle og permisjonar.

 

Formannskapet i Bremanger legg framlegg til lokal forskrift gjeldande folkevalde sin rett til godtgjersle og dekking av økonomisk tap ut  til høyring.
Forskrifta trer i kraft 1. juni 2020.

 

Høyringsfrist : 6. mars 2020.

 

Slik sender du merknad til forskrift

Merknadar skal vere skriftlege, og sendast til Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen eller til e-post post@bremanger.kommune.no.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset