Hjerneveka 2019

Norsk Nevrologisk forening har i fleire år markert Hjerneveka der målsettinga har vore å auke merksemda kring hjernen og hjernesjukdommane.

Hjerneslag er ein av våre mest alvorlige folkesjukdommar, og er ein av dei hyppigaste grunnane til død og funksjonshemming. Tidleg behandling vil bidra til at mogelegheitene for ein heldig utgang er til stades, men mange vil likevel måtte leve med følgjetilstander. 
 
Gjennomsnittsalderen blant dei som får hjerneslag er over 70 år, men det er fleire unge i skule - og yrkesaktiv alder som vert ramma. 
 
Om vi veit kva vi skal sjå etter vil mogelegheitene for behandling i tide auke betrakteleg!

 

Klikk for stort bilete  
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset