Hjelp oss å rydde!

 Hent sekk, plukk søppel, vinn premiar!

Vi er med på Kystlotteriet!

Ordninga går ut på at ein hentar spesielle sekkar og lodd på ein utleveringsstad. Når ein har rydda, registrerer ein funna i ein nasjonal database, og leverer inn avfallet saman med loddet. Loddet vert med i lokale og ei nasjonal trekning av premiar som: reiser, overnattingar, turar, konsertbillettar, kinobillettar, kurs og andre gode opplevingar.

 

Ordninga gjeld i tidsrommet: 1.april - 31.oktober

 

I Bremanger kommune har vi utleveringsstad på gjenbruksstasjoneane i Svelgen og Smørhamn, samt på Servicekontoret.
Avfallet skal leverast inn på gjenbruksstasjonane.

 

Du kan lese meir om ordninga her.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset